Luận văn Biện pháp nâng cao hứng thú học tập học phần “phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với tác phẩm văn học” cho sinh viên sư phạm mầm non trường đại học An Giang

LỜI CAM ĐOAN . 1

PHẦN MỞ ĐẦU. 11

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .11

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU .13

3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU .13

3.1. Khách thể nghiên cứu.13

3.2. Đối tượng nghiên cứu.13

4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC.13

5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU .13

6. GIỚI HẠN VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU .14

7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .14

7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận .14

7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn .14

7.2.1. Phương pháp điều tra.14

7.2.2. Phương pháp quan sát.14

7.2.3. Phương pháp trò chuyện, phỏng vấn .15

7.2.4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm.15

7.3. Phương pháp thống kê toán học.15

8. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN VĂN .15

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI . 16

1.1.Lịch sử nghiên cứu vấn đề .16

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY