Luận văn Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học ở thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục bảng

Danh mục các hình

MỞ ĐẦU . 1

1. Lí do chọn đề tài. 1

2. Mục đích nghiên cứu. 2

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu . 2

4. Nhiệm vụ nghiên cứu. 3

5. Phạm vi nghiên cứu. 3

6. Giả thuyết khoa học . 3

7. Phương pháp nghiên cứu. 4

8. Điểm mới của luận văn . 5

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI . 6

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề . 6

1.1.1. Các tác giả nước ngoài. 6

1.1.2. Các tác giả trong nước. 7

1.2. Một số vấn đề chung về đạo đức và GDĐĐ cho HS . 10

1.2.1. Khái niệm về đạo đức. 10

1.2.2. Khái niệm về hành vi đạo đức . 111.2.3. Vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình và XH . 11

1.2.4. Giáo dục đạo đức học sinh Tiểu học. 12

1.2.5. Nội dung giáo dục đạo đức học sinh Tiểu học. 15

1.3. Thực trạng hoạt động giáo dục đạo đức cho HS Tiểu học. 17

1.3.1. Một vài nét tổng quan về địa bàn khảo sát . 17

1.3.2. Mẫu khảo sát. 20

1.3.3. Tiến trình khảo sát. 22

1.3.4. Kết quả khảo sát. 22

1.3.5. Kết luận về thực trạng hoạt động GDĐĐ HS ở một số trường Tiểu học

tại TP. HCM. 46

1.3. 6. Nguyên nhân của thực trạng . 47

Tiểu kết chương 1 . 48

Chương 2: CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC Ở TP.HCM. 50

2.1. Cơ sở khoa học của việc đề xuất các biện pháp nâng cao chất

lượng giáo dục đạo đức cho HS Tiểu học ở TP. HCM. 50

2.1.1. Cơ sở lý luận. 50

2.1.2. Cơ sở pháp lý. 50

2.1.3. Cơ sở thực tiễn. 51

2.2. Các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh

Tiểu học ở TP.HCM. 52

2.2.1. Nhóm biện pháp về nhận thức GDĐĐ cho HS tiểu học. 53

2.2.2. Nhóm biện pháp về tổ chức hoạt động GDĐĐ cho HS tiểu học . 54

2.2.3. Nhóm biện pháp về rèn luyện hành vi đạo đức cho HS tiểu học. 562.3. Một số giáo án thực nghiệm. 61

2.3.1. Giáo án 1. 61

2.3.2. Giáo án 2. 65

2.3.3. Giáo án 3. 68

2.3.4. Giáo án 4. 71

2.3.5. Giáo án 5. 74

2.3.6. Giáo án 6. 78

2.3.7. Giáo án 7. 81

2.3.8. Giáo án 8. 82

2.3.9. Giáo án 9. 85

Tiểu kết chương 2 . 87

Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM. 89

3.1. Mục đích thực nghiệm . 89

3.2. Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm. 89

3.3. Nội dung thực nghiệm sư phạm. 89

3.4. Thời gian và đối tượng, địa bàn thực nghiệm sư phạm . 90

3.5. Phương pháp thực nghiệm . 91

3.6. Tiến hành thực nghiệm. 92

3.7. Kết quả thực nghiệm, phân tích, đánh giá . 93

3.7.1. Xử lí kết quả thực nghiệm. 93

3.7.2. Kết quả đánh giá tháng 3. 94

3.7.3. Kết quả đánh giá tháng 4 và 5. 96

3.8. Nhận xét quá trình thực nghiệm sư phạm. 973.9. Nhận xét của GV sau khi tham gia thực nghiệm . 98

Tiểu kết chương 3 . 99

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 100

1. Kết luận . 100

2. Hướng phát triển của đề tài. 101

3. Kiến nghị. 101

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 105

PHỤ LỤC. 109

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY