Luận văn Biện pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 1

LỜI CÁM ƠN . 2

MỤC LỤC . 3

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT. 5

MỞ ĐẦU. 6

1. Lý do chọn đề tài .6

2. Mục đích nghiên cứu.7

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu.7

4. Giả thuyết nghiên cứu.8

5. Nhiệm vụ nghiên cứu .8

6. Giới hạn đề tài .8

7. Phương pháp nghiên cứu.8

8. Đóng góp của luận văn.10

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG TỰ

BẢO VỆ CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI . 11

1.1. Lịch sử nghiên cứu về biện pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi .11

1.1.1. Một số nghiên cứu về biện pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6

tuổi trên thế giới .11

1.1.2. Một số nghiên cứu về biện pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6

tuổi ở Việt Nam .16

1.2. Lý luận về biện pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi .19

1.2.1. Khái niệm kỹ năng, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ .19

1.2.2. Một số đặc điểm tâm lí của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi liên quan đến việc giáo dục kỹ

năng tự bảo vệ cho trẻ .27

1.2.3. Một số đặc điểm về kỹ năng tự bảo vệ của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.30

CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SỬ DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC

KỸ NĂNG TỰ BẢO VỆ CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI Ở MỘT SỐ

TRƯỜNG MẦM NON TẠI TPHCM. 43

2.1. Tổ chức nghiên cứu .43

2.1.1. Đôi nét về địa bàn nghiên cứu.43

2.1.2. Khái quát về quá trình tổ chức nghiên cứu thực trạng .45

2.2. Kết quả khảo sát thực trạng sử dụng các biện pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ

cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở một số trường mầm non, Tp.HCM.464

2.2.1. Thực trạng nhận thức của BGH, GVMN về kỹ năng tự bảo vệ với trẻ mẫu giáo

5-6 tuổi ở một số trường mầm non, Tp.HCM .46

2.2.2. Thực trạng thực hiện các nội dung giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo

5-6 tuổi ở một số trường Mầm non, Tp.HCM.48

2.2.3. Thực trạng sử dụng các biện pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo

5-6 tuổi ở một số trường Mầm non, Tp.HCM.51

2.2.4. Thực trạng về hình thức giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.62

2.2.5. Những khó khăn trong quá trình giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6

tuổi của BGH và GV các trường Mầm non, Tp.HCM .63

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC

KỸ NĂNG TỰ BẢO VỆ CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI. 67

3.1. Đề xuất biện pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi .67

3.1.1. Cơ sở khoa học đề xuất các biện pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ mẫu

giáo 5-6 tuổi.67

3.1.2. Nguyên tắc xây dựng các biện pháp.67

3.1.3. Đề xuất các biện pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.68

3.2. Khảo sát tính hiệu quả của các biện pháp đề xuất trên BGH, giáo viên mầm non.81

3.2.1. Quy ước tính hiệu quả của các biện pháp.81

3.2.2. Kết quả khảo sát tính hiệu quả của các biện pháp.82

3.3. Tổ chức thử nghiệm một số biện pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ mẫu

giáo 5-6 tuổi.86

3.3.1. Mục đích thử nghiệm .86

3.3.2. Nội dung thử nghiệm.86

3.3.3. Nhiệm vụ thử nghiệm.86

3.3.4. Tổ chức thử nghiệm.86

3.3.5. Kết quả thử nghiệm .89

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 94

1. Kết luận .94

2. Kiến nghị .96

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 98

DANH MỤC PHỤ LỤC. 102

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY