Luận văn Biến đổi nhà cửa của người Thái đen ở xã Bình sơn từ khi đổi mới đến nay

MỞ ĐẦU

1. L{ do chọn đề tài . 1

2. Mục tiêu nghiên cứu . 3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3

4.Tổng quan tài liệu nghiên cứu . 4

5. Nguồn tư liệu . 7

6. Khái niệm và l{ thuyết tiếp cận. 7

6.1 Một số khái niệm. 7

6.2. L{ thuyết tiếp cận. 11

7. Phương pháp nghiên cứu . 14

8. Đóng góp của luận văn . 17

9. Bố cục luận văn . 18

CHƯƠNG 1

KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA BÀN VÀ TỘC NGƯỜI NGHIÊN CỨU

1.1. Khái quát về địa bàn nghiên cứu . 19

1.1.1. Vị trí địa l{ . 19

1.1.2. Điều kiện tự nhiên. 21

1.2. Khái quát về tộc người nghiên cứu. 25

1.2.1. Dân số và phân bố dân cư . 25

1.2.2. Tên gọi và lịch sử cư trú . 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY