Luận văn Bảo tồn và phát triển gốm kyo truyền thống ở Nhật bản - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU.5

Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ GỐM KYO TRUYỀN THỐNG NHẬT BẢN11

1.1. Sự hình thành và phát triển của gốm Kyo đến hết thời Minh Trị 11

1.1.1. Gốm Kyo sơ kỳ. 11

1.1.2. Sự hình thành và phát triển của gốm Kyo truyền thống . 14

1.2. Một vài nét khái quát về gốm Kyo truyền thống

1.2.1. Các công đoạn sản xuất gốm Kyo.

1.2.2. Lò nung gốm và quá trình nung gốm

1.2.3. Vẽ trang trí men gốm Kyo truyền thống

1.2.4. Gốm Raku – Dòng gốm trà đặc sắc

Chương 2: BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN GỐM KYO TRUYỀN THỐNG

.

NHẬT BẢN: THỰC TRẠNG VÀ CHÍNH SÁCH

2.1. Thực trạng gốm Kyo truyền thống từ thời kỳ Đại Chính đến nay

2.1.1. Quy mô các khu vực sản xuất gốm Kyo từ sau thời Minh Trị đến nay

Dốc Gojo - Kiyomizu .

2.1.2. Vai trò của gốm Kyo truyền thống trong cơ cấu sản phẩm của sản xuất

gốm sứ ở Kyoto .

2.1.3. Nguyên vật liệu sản xuất gốm Kyo .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY