Luận văn Bao nội xạ của môđun - Những hình ảnh cụ thể của nó

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Lời cam đoan

MỞ ĐẦU .1

Chương 1. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ.2

1.1. Môđun – Môđun con – Môđun thương .2

1.2. Đồng cấu môđun.7

1.3. Tích trực tiếp – Tổng trực tiếp.11

1.4. Tích Tenxơ.15

1.5. Môđun cốt yếu - Đối cốt yếu .17

1.6. Môđun nội xạ.18

1.7. Môđun Noether – vành Noether .24

1.8. Giới hạn trực tiếp .25

Chương 2. BAO NỘI XẠ CỦA MÔĐUN NHỮNG HÌNH ẢNH CỤ THỂ CỦA NÓ .27

2.1. Mở rộng cốt yếu và bao nội xạ .27

2.2. Những ví dụ cụ thể về bao nội xạ của Môđun.30

2.3. Tính nội xạ trên vành Noether .37

KẾT LUẬN .41

TÀI LIỆU THAM KHẢO .42

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY