Luận văn Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với các dấu hiệu dùng để phân biệt sản phẩm, dịch vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam

Kết thúc việc thẩm định hình thức và nội dung của đơn, việc cấp giấy chứng nhận đăng kýđối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được thực hiện, cơ quản lý nhà nước về quyền SHCN quyết định cấp văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về SHCN. Theo quy định tại Điều4 Luật SHTT 2005, Giấy chứng nhận đăng ký đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ghi nhận chủ sở hữu nhãn hiệu, nhãn hiệu, phạm vi và thời hạn bảo hộ nhãn hiệu đó. Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý ghi nhận tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý, các tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ, tính chất đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý. Hiệu lực của văn bằng bảo hộ có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Về thời hạn bảo hộ, đối với Giấy chứng nhận đăng kýnhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm. Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý có hiệu lực vô thời hạn kể từ ngày cấp.

Kết thúc việc thẩm định hình thức và nội dung của đơn, việc cấp giấy

chứng nhận đăng kýđối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được thực hiện, cơ quản

lý nhà nước về quyền SHCN quyết định cấp văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào

Sổ đăng ký quốc gia về SHCN. Theo quy định tại Điều4 Luật SHTT 2005,

Giấy chứng nhận đăng ký đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý là văn bản do cơ

quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền

sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý. Giấy chứng nhận đăng

ký nhãn hiệu ghi nhận chủ sở hữu nhãn hiệu, nhãn hiệu, phạm vi và thời hạn

bảo hộ nhãn hiệu đó. Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý ghi nhận tổ

chức quản lý chỉ dẫn địa lý, các tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng chỉ dẫn địa

lý, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ, tính chất đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn

địa lý. Hiệu lực của văn bằng bảo hộ có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Về thời hạn bảo hộ, đối với Giấy chứng nhận đăng kýnhãn hiệu có hiệu lực từ

ngày cấp đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên

tiếp, mỗi lần 10 năm. Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý có hiệu lực vô

thời hạn kể từ ngày cấp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY