Luận văn Báo chí học - Thông tin thời luận về kỳ họp thứ 8 quốc hội khóa XIII trên báo điện tử

MỞ ĐẦU .6

CHƯƠNG 1: BÁO CHÍ VÀ VAI TRÕ CỦA BÁO CHÍ TRONG THÔNG

TIN THỜI LUẬN VỀ KỲ HỌP QUỐC HỘI.15

1.1 Một số khái niệm cơ bản. 15

1.1.1 Kỳ họp Quốc hội.15

1.1.2 Khái niệm thông tin và thông tin trong báo chí .16

1.1.3 Thông tin thời luận.20

1.1.4 Các văn bản quy định về việc thông tin của báo chí đối với Quốc hội22

1.2 Tiêu chí đánh giá chất lượng thông tin thời luận về kỳ họp Quốc hội

.

CHƯƠNG 2. THÔNG TIN THỜI LUẬN VỀ KỲ HỌP THỨ 8 QUỐC

HỘI KHÓA XIII TRÊN CÁC BÁO NHÂN DÂN ĐIỆN TỬ,

VNEXPRESS VÀ TUỔI TRẺ ONLINE.

2.1 Vài nét về các báo Nhân Dân điện tử, VnExpress và Tuổi trẻ online

2.2. Thời gian, tần suất tin, bài phản ánh về Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa

XIII .

2.3 Nội dung thông tin thời luận Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII

2.3.1 Chủ đề về Kinh tế - Xã hội .

2.3.2 Chủ đề Lập pháp.

2.3.3 Chủ đề về Nâng cao chất lƯợng hoạt động Quốc hộiot defined

2.3.4 Chủ đề tham nhũng và đấu tranh chống tham nhũngot defin

2.4 Hình thức thể hiện của thông tin thời luận Kỳ họp thứ 8 Quốc hội

khóa XIII.

2.4.1 Các thể loại.

2.4.2 Cách đặt tít, sapo.

2.4.3 Các yếu tố phi văn tự .

2.5 Phản hồi của độc giả về thông tin thời luận Kỳ họp thứ 8 Quốc hội

Khóa XIII.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY