Luận văn Bản tin thời sự phát thanh địa phương (khảo sát trên đài phát thanh truyền hình Bắc giang, Bắc ninh, Lạng sơn từ tháng 10 / 2014 đến tháng 4 / 2015)

MỞ ĐẦU. 7

1. Lý do chọn đề tài . 7

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề. 9

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. 15

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 16

5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu . 16

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài. 18

7. Cấu trúc của của luận văn. 19

ChƯơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢN TIN THỜI SỰ PHÁT

THANH ĐỊA PHƯƠNG. 20

1.1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài . 20

1.1.1. Khái niệm Tin, Tin phát thanh. 20

1.1.2. Khái niệm bản tin, bản tin thời sự .

1.2. Đặc điểm của Đài Phát thanh Truyền hình địa phương

1.2.1. Đặc điểm chung.

1.2.2. Đối tượng tiếp nhận thông tin của các Đài phát thanh truyền hình

địa phương.

1.3. Vị trí, vai trò của bản tin thời sự đối với phát thanh trong bối cảnh

cạnh tranh thông tin.

1.3.1. Vai trò đáp ứng nhu cầu thông tin nhanh chóng .

1.3.2. Vai trò định hướng tư tưởng.

1.3.3. Vai trò ảnh hưởng tới xã hội.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY