Luận văn Bản thể luận của Augustino

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 1

CHưƠNG 1. BỐI CẢNH LỊCH SỬ VÀ TIỀN ĐỀ RA ĐỜI BẢN THỂ

LUẬN CỦA AUGUSTINO. 7

1.1 Bối cảnh lịch sử. 7

1.2 Những tiền đề tư tưởng của bản thể luận Augustino . 12

1.2.1 Học thuyết ý niệm của Platon . 12

1.2.2 Học thuyết của Philon d’Alexandrie. 24

1.2.3 Học Thuyết của Plotin. 26

1.2.4 Kinh Thánh. 30

1.3 Vài nét về thân thế, sự nghiệp của Augustino và tác phẩm Tự thuật. 47

CHưƠNG 2. THẦN LUẬN CỦA AUGUSTINO . 56

2.1 Khái niệm về bản thể luận. 56

2.2 Quan niệm về Chúa trời . 62

2.2.1 Quan hệ đức tin - lý trí. 63

2.2.2 Chúa trời và Christ . 67

CHưƠNG 3. QUAN NIỆM VỀ THẾ GIỚI VÀ CON NGưỜI CỦA

AUGUSTINO. 85

3.1 Quan niệm về thế giới . 85

3.1.1 Vũ trụ luận và thuyết sáng thế . 93

3.1.2 Quan niệm về thời gian. 980

3.2 Tồn tại người . 853

3.2.1 Con người hiện thực. 93

3.2.2 Bản chất của con người . 908

3.3 Một số đánh giá . 105

KẾT LUẬN. 110

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 113

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY