Luận văn Bài toán giải chập trong thống kê phi tham số

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN . 1

MỤC LỤC . 2

CÁC KÝ HIỆU . 3

LỜI MỞ ĐẦU . 4

CHƯƠNG 1: KIẾN THỨC CHUẨN BỊ . 5

1.1. Một số kiến thức về giải tích điều hòa trên , 2 và (3) .5

1.1.1. Các phép toán trên  .5

1.1.2. Một số kiến thức về độ đo.5

1.1.3. Tích vô hướng Hermit trên không gian vectơ.8

1.1.4. Một số chuẩn đặc biệt.9

1.1.5. Các biến đổi Fourier trên  .10

1.1.6. Các yếu tố của giải tích điều hòa trên (3) và 2 .15

1.2. Một số kiến thức về xác suất thống kê .18

1.2.1. Khái niệm hàm phân phối, hàm mật độ .18

1.2.2. Các giá trị đặc trưng của biến ngẫu nhiên X.19

CHƯƠNG 2: GIẢI CHẬP TRÊN  BẰNG PHƯƠNG PHÁP DỰA TRÊN

CÁC HÀM WAVELET . 23

2.1. Giới thiệu bài toán nhân chập trên .23

2.2. Giải bài toán nhân chập trên  bằng phương pháp dựa trên các hàm wavelet24

2.2.1. Cơ sở lý thuyết .24

2.2.2. Thuật toán giải chập dựa trên các wavelet .34

CHƯƠNG 3: GIẢI CHẬP CẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN BỘ HÀM

. 35

3.1. Giới thiệu bài toán nhân chập cầu .35

3.2. Giải bài toán chập cầu bằng phương pháp tiếp cận bộ hàm .36

3.2.1. Cơ sở lý thuyết .36

3.2.2. Thuật toán cực tiểu hóa ước lượng Lasso .58

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 59

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY