Luận văn Bài toán điều khiển H vô cùng cho một lớp hệ phương trình vi phân không ôtônôm

Mục lụcMột số kí hiệu sử dụng trong luận văn 4Lời nói đầu 5Chương 1: Cơ sở toán học 81.1. Phương trình vi phân chậm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.2. Bài toán điều khiển được . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.3. Bài toán ổn định hoá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151.4. Bài toán điều khiển H1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171.5. Một số bổ đề bổ trợ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Chương 2: Giới thiệu một số kết quả về bài toán điều khiển H1 cho hệkhông ôtônôm không có trễ và có trễ với giả thiết điều khiển được 202.1. Tính điều khiển được và điều khiển H1 cho hệ tuyến tính liên tụckhông ôtônôm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202.2. Mối liên hệ giữa điều khiển H1 và tính điều khiển được của hệtuyến tính liên tục không ôtônôm . . . . . . . . . . . . . . . . . 242.3. Bài toán ổn định trong L2và điều khiển H1 bền vững cho hệtuyến tính không ôtônôm có trễ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Chương 3: Bài toán điều khiển H1 cho một lớp hệ phương trình vi phânkhông ôtônôm 403.1. Điều khiển H1 bền vững cho hệ tuyến tính không ôtônôm có trễhằng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413.2. Điều khiển H1 bền vững cho hệ tuyến tính không ôtônôm có trễbiến thiên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463.3. Điều khiển H1 bền vững cho hệ tuyến tính không ôtônôm có trễhỗn hợp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Kết luận 62Tài liệu tham khảo 63

Mục lục

Một số kí hiệu sử dụng trong luận văn 4

Lời nói đầu 5

Chương 1: Cơ sở toán học 8

1.1. Phương trình vi phân chậm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.2. Bài toán điều khiển được . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.3. Bài toán ổn định hoá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1.4. Bài toán điều khiển H1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.5. Một số bổ đề bổ trợ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Chương 2: Giới thiệu một số kết quả về bài toán điều khiển H1 cho hệ

không ôtônôm không có trễ và có trễ với giả thiết điều khiển được 20

2.1. Tính điều khiển được và điều khiển H1 cho hệ tuyến tính liên tục

không ôtônôm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.2. Mối liên hệ giữa điều khiển H1 và tính điều khiển được của hệ

tuyến tính liên tục không ôtônôm . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2.3. Bài toán ổn định trong L2

và điều khiển H1 bền vững cho hệ

tuyến tính không ôtônôm có trễ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Chương 3: Bài toán điều khiển H1 cho một lớp hệ phương trình vi phân

không ôtônôm 40

3.1. Điều khiển H1 bền vững cho hệ tuyến tính không ôtônôm có trễ

hằng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3.2. Điều khiển H1 bền vững cho hệ tuyến tính không ôtônôm có trễ

biến thiên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3.3. Điều khiển H1 bền vững cho hệ tuyến tính không ôtônôm có trễ

hỗn hợp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Kết luận 62

Tài liệu tham khảo 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY