Luận văn Bài toán dạng cauchy cho hệ phương trình vi phân hàm phi tuyến hai chiều

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN .1

CÁC KÍ HIỆU .5

MỞ ĐẦU .7

CHƯƠNG 1: BÀI TOÁN BIÊN TỔNG QUÁT CHO HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN HÀM PHI TUYẾN .9

1.1 Giới thiệu bài toán: .9

1.2 Tính giải được của bài toán (1.1), (1.2): . 12

1.3 Các hệ quả về tính giải được của bài toán (1.1), (1.2): . 15

CHƯƠNG 2: BÀI TOÁN DẠNG CAUCHY CHO HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN HÀM PHI TUYẾN HAI

CHIỀU . 18

2.1 Giới thiệu bài toán: . 18

2.2 Các định lí về tính giải được của bài toán (2.1), (2.2): . 22

2.3 Tính giải được của bài toán biên dạng Cauchy cho hệ phương trình vi phân hàm phi tuyến

đối số lệch hai chiều:. 52

2.4 Các ví dụ và phản ví dụ:. 58

KẾT LUẬN. 69

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY