Luận văn Bài toán biên tuần hoàn cho phương trình vi phân hàm bậc cao

Luận văn đã trình bày các vấn đề cơ bản của lý thuyết bài toán biên tuần hoàn cho

phương trình vi phân hàm bậc cao. Cụ thể, trong chương 1, chúng tôi đã nghiên cứu sự tồn

tại nghiệm đối với bài toán biên tổng quát cho phương trình vi phân hàm phi tuyến, các kết

quả chính của chương là định lý 1.3 và hệ quả 1.8. Trong chương 2, khi áp dụng các kết quả

của chương 1 chúng tôi đã thiết lập các điều kiện đủ cho sự tồn tại nghiệm tuần hoàn cho

phương trình vi phân hàm bậc cao (2.1), kết quả cụ thể là các định lý (2.8), (2.9). Tiếp theo

chúng tôi đã thiết lập các điều kiện đủ cho bài toán (2.1) có duy nhất nghiệm tuần hoàn, kết

quả chính là các định lý (2.10), (2.11). Khi áp dụng các kết quả trên cho phương trình vi

phân đối số lệch (2.3), chúng tôi cũng thiết lập các điều kiện đủ cho sự tồn tại và duy nhất

nghiệm tuần hoàn cho phương trình (2.3) với kết quả là định lý (2.12), (2.13), (2.14).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY