Luận văn Áp lực tâm lý và cách ứng phó của trẻ lao động sớm tại một số quận nội thành thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các biểu đồ

MỞ ĐẦU

Chương 1. LÝ LUẬN VỀ ÁP LỰC TÂM LÝ VÀ CÁCH ỨNG PHÓ VỚI ÁP

LỰC TÂM LÝ CỦA TRẺ LAO ĐỘNG SỚM.6

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề áp lực tâm lý và cách ứng phó với áp lực tâm lý .6

1.1.1. Một số nghiên cứu về áp lực tâm lý và ứng phó tâm lý trên thế giới.6

1.1.2. Một số nghiên cứu về áp lực tâm lý và ứng phó tâm lý tại Việt Nam.10

1.2. Một số vấn đề lý luận về áp lực tâm lý .15

1.2.1. Khái niệm áp lực tâm lý.15

1.2.2. Biểu hiện của áp lực tâm lý .16

1.2.3. Ảnh hưởng của áp lực tâm lý đối với sự phát triển của trẻ em.17

1.3. Một số lý luận về trẻ lao động sớm .20

1.3.1. Khái niệm trẻ lao động sớm.20

1.4. Cách ứng phó với áp lực tâm lý .43

Chương 2. THỰC TRẠNG ÁP LỰC TÂM LÝ VÀ CÁCH ỨNG PHÓ CỦA TRẺ

LAO ĐỘNG SỚM.52

2.1. Mô tả về khách thể nghiên cứu thực trạng .52

2.2. Mô tả cách thức nghiên cứu đề tài.53

2.2.1. Công cụ nghiên cứu .53

2.2.2. Cách tính điểm.54

2.2.3. Xử lý số liệu.55

2.3. Mức độ hài lòng về cuộc sống hiện tại của trẻ lao động sớm .55

2.3.1. Thực trạng mức độ hài lòng với cuộc sống của trẻ lao động sớm.55

2.3.2. So sánh tự đánh giá về cuộc sống của trẻ lao động sớm trên một số

phương diện .56

2.3.3. So sánh mức độ hài lòng với cuộc sống của trẻ lao động sớm trên một số

phương diện .59

2.4. Thực trạng áp lực tâm lý của trẻ lao động sớm.60

2.4.1. Mức độ áp lực tâm lý của trẻ lao động sớm .60

2.4.3. Những áp lực tâm lý cụ thể của trẻ lao động sớm .64

2.4.4. So sánh thực trạng áp lực tâm lý trong cuộc sống của trẻ lao động sớm

trên một số phương diện .69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY