Luận văn Áp dụng mô hình dạy – tự học với sự hỗ trợ của website vào dạy học chương “động lực học chất điểm” lớp 10 THPT nâng cao

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN .3

MỤC LỤC.2

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.5

DANH MỤC CÁC BẢNG .5

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ.7

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.8

MỞ ĐẦU .9

1.Lí do chọn đề tài. 9

2. Mục đích nghiên cứu . 10

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 10

4. Giả thuyết khoa học . 10

5. Nhiệm vụ nghiên cứu. 10

6. Phương pháp nghiên cứu. 11

7. Bố cục của luận văn. . 11

8.Tổng quan. 11

CHƯƠNG 1: MÔ HÌNH DẠY – TỰ HỌC VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA WEBSITE .15

1.1.Những vấn đề chung về mô hình dạy – tự học.15

1.1.1.Cơ sở lí thuyết của tự học. 15

1.1.2. Mô hình dạy – tự học [7,17,18,20]. 17

Chu trình tự học của trò. . 17

Chu trình dạy của thầy:. 18

Tri thức (qua ba thời). 20

Một số khó khăn của mô hình dạy – tự học.. 23

Một số lợi thế của mô hình dạy – tự học. 23

1.2. Thực trạng dạy học chương “Động lực học chất điểm”.24

1.2.1.Thuận lợi. 24

1.2.2.Khó khăn. 24

1.3.2.Website dạy học. 25

1.3.3.Vai trò của website trong dạy học vật lý . 27

1.4. Website dạy học hỗ trợ cho mô hình dạy – tự học (Website: vatlyhp.info) .27

1.4.1.Các site giới thiệu, hướng dẫn. 28

1.4.2.Các site chính phục vụ cho mô hình dạy – tự học bằng website. 29

1.5.Tổ chức – Hướng dẫn học sinh tự học .41

1.5.1.Các kiểu định hướng hành động học tập vật lí cho học sinh. 41

1.6.Mô hình dạy – tự học với sự hỗ trợ của website. 49

1.7.Kết luận chương I .51

CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CHƯƠNG “ĐỘNG LỰC HỌC

CHẤT ĐIỂM” LỚP 10 NÂNG CAO THEO MÔ HÌNH DẠY - TỰ HỌC VỚI SỰ HỖ

TRỢ CỦA WEBSITE.52

2.1.Mục tiêu và nhiệm vụ của giáo dục phổ thông [9].52

2.2.Phân tích nội dung của chương “Động lực học chất điểm” (chương trình lớp 10

nâng cao) .52

2.2.1.Phân tích cấu trúc nội dung của chương “Động lực học chất điểm” [18] . 52

2.2.2.Chuẩn kiến thức và kỹ năng của chương “Động lực học chất điểm” (theo chuẩn do Bộ GD

& ĐT ban hành) [30] . 54

2.3.Xây dựng tiến trình dạy học chương “Động lực học chất điểm” theo mô hình dạy –

tự học với sự hỗ trợ của website.56

2.3.4. Bài 19: Lực đàn hồi. 80

CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM .903.1.Mục đích của thực nghiệm sư phạm .90

3.2.Đối tượng và nội dung của thực nghiệm sư phạm.90

3.2.1.Đối tượng thực nghiệm sư phạm. 90

3.2.2.Nội dung thực nghiệm sư phạm . 90

3.3.Đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm .93

3.3.1.Đánh giá qua “phiếu điều tra”. 93

3.3.2.Đánh giá qua so sánh quá trình học tập của lớp thực nghiệm trước và sau khi áp dụng mô

hình “dạy–tự học với sự hỗ trợ của website”. 95

3.3.3.Đánh giá bằng phương pháp “Kiểm định thống kê”. 97

3.4.Kết luận chương III. 105

KẾT LUẬN .107

TÀI LIỆU THAM KHẢO .110

PHỤ LỤC.113

Phụ lục 1: Tiến trình dạy học một số bài. 113

Bài 15: Định luật II Niu-tơn. 113

Phụ lục 2: Phiếu học tập ở nhà của HS (phiếu chuẩn bị bài mới). 161

Phụ lục 3: Bài kiểm tra . 162

Phụ lục 4: Hình ảnh thực nghiệm sư phạm. 166

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY