Luận văn Áp dụng chính sách công nghệ để giải quyết xung đột môi trường trong hoạt động khai thác mỏ (nghiên cứu trường hợp các mỏ đá vôi tại huyện Kinh Môn)

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. Lý do nghiên cứu.1

2. Lịch sử nghiên cứu .2

3. Mục tiêu của đề tài .5

4. Phạm vi nghiên cứu.5

5. Mẫu khảo sát.4

6. Câu hỏi nghiên cứu .4

7. Giả thuyết nghiên cứu.4

8. PhƯơng pháp nghiên cứu.5

9. Kết cấu của luận văn.5

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MÔI TRƯỜNG .7

1.1. Tổng quan về xung đột môi trƯờng.7

1.1.1. Khái niệm về môi trƯờng 7

1.1.2. Ô nhiễm môi trƯờng 9

1.1.3. Khái niệm về xung đột môi trƯờng.14

1.1.4. Tính tất yếu của xung đột môi trƯờng ..........................................................................16

1.1.5. Đặc điểm của xung đột môi trƯờng ..............................................................................17

1.1.6. Các dạng xung đột môi trƯờng ........................................ .

1.1.7. Phân loại xung đột môi trƯờng ........................................ .

1.2. Khái niệm về đá vôi và khái quát về ngành công nghiệp khai thác và chế biến đá vôi, hoạt

động khai thác mỏ đá .

1.2.1. Cộng đồng dân cƯ 26

1.2.2. Khái niệm quản lý.........................................................................................................26

1.2.3. Khái niệm quản lý môi trƯờng......................................................................................27

3. Chính sách công nghệ đối với xung đột môi trƯờng.............................28

1.3.1. Khái quát chung về Chính sách 28

1.3.2. Tổng quan chung về công nghệ 29

1.4. Chính sách công nghệ đối với giải quyết xung đột môi trƯờng trong hoạt động khai thác mỏ

đá vôi 30

1.4.1. Chính sách phát triển nguồn nhân lực ..........................................................................30

1.4.2. Chính sách về tài chính đối với việc giải quyết các xung đột môi trƯờng trong hoạt

động khai thác mỏ đá vôi........................................................................................................31

1.4.3. Chính sách về công nghệ thông tin trong tuyên truyền, việc giải quyết các xung đột

môi trƯờng. .............................................................................................................................31

Kết luận chƯơng 1 34

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XUNG ĐỘT MÔI TRƯỜNG

RONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC MỎ......................................................35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY