Luận văn Ánh xạ đơn điệu và áp dụng vào các bài toán cân bằng kinh tế

MỤC LỤCMở đ ầu . . . .1Chƣơng 1: TOÁN TỬ ĐƠN ĐIỆU TRONG KHÔNG GIAN HILBERT1.1. Không gian Hilb ert th ực . . .31.2. Tập l ồi và hàm l ồi . . .71.3. Toán tử đơn điệu . . .141.3.1. Các địn h nghĩa về to án tử đơn đi ệu . .1513.2. Toán tử đơn đi ệu tuần hoàn . .191.3.3. Toán tử đơn điệu cực đại . . .21Chƣơng 2: BẤT ĐẲNG THỨC BI ẾN PHÂN VỚI TOÁN TỬ ĐƠN ĐIỆU2.1. Bất đẳng thức bi ến phân . . .332.2. Bất đẳng th ức bi ến phân với toán tử đơn điệu . .392.3. Bất đẳng th ức bi ến phân với ánh xạ đa tr ị. .462.4. Bất đẳng th ức bi ến phân và các bài toán li ên quan .49Chƣơng 3: MÔ HÌNH NASH – COURNOT VỚI TOÁN TỬ ĐƠN ĐIỆU3.1. Phát bi ểu mô hình . . .553.2. M ô hình Nash – Cournot với bài toán cân bằng . .563.3. M ô hình Nash – Cournot với bài toán bất đẳng th ức bi ến phân.573.4. M ô hình Nash – Cournot với toán tử đơn đi ệu . .58KẾT LUẬN . . .65TÀI LIỆU THAM KHẢO . . .66

MỤC LỤC

Mở đ ầu . . . .1

Chƣơng 1: TOÁN TỬ ĐƠN ĐIỆU TRONG KHÔNG GIAN HILBERT

1.1. Không gian Hilb ert th ực . . .3

1.2. Tập l ồi và hàm l ồi . . .7

1.3. Toán tử đơn điệu . . .14

1.3.1. Các địn h nghĩa về to án tử đơn đi ệu . .15

13.2. Toán tử đơn đi ệu tuần hoàn . .19

1.3.3. Toán tử đơn điệu cực đại . . .21

Chƣơng 2: BẤT ĐẲNG THỨC BI ẾN PHÂN VỚI TOÁN TỬ ĐƠN ĐIỆU

2.1. Bất đẳng thức bi ến phân . . .33

2.2. Bất đẳng th ức bi ến phân với toán tử đơn điệu . .39

2.3. Bất đẳng th ức bi ến phân với ánh xạ đa tr ị. .46

2.4. Bất đẳng th ức bi ến phân và các bài toán li ên quan .49

Chƣơng 3: MÔ HÌNH NASH – COURNOT VỚI TOÁN TỬ ĐƠN ĐIỆU

3.1. Phát bi ểu mô hình . . .55

3.2. M ô hình Nash – Cournot với bài toán cân bằng . .56

3.3. M ô hình Nash – Cournot với bài toán bất đẳng th ức bi ến phân.57

3.4. M ô hình Nash – Cournot với toán tử đơn đi ệu . .58

KẾT LUẬN . . .65

TÀI LIỆU THAM KHẢO . . .66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY