Luận văn Ảnh hưởng của văn hóa tộc người Hmông, Dao tới hoạt động du lịch tuyến Hà Nội - Sa Pa

MỤC LỤC

Mở đầu 1

Chương 1: Một số vấn đề lý luận và vài nét về tộc người

Hmông, Dao trong hoạt động du lịch tại Sa Pa. 8

1.1. Các khái niệm 8

1.2. Tộc người Hmông, Dao từ góc nhìn nhân học du lịch 11

Chương 2: Thực trạng khai thác văn hóa tộc người Hmông,

Dao trong hoạt động du lịch tuyến Hà Nội – Sa Pa. 35

2.1. Khai thác văn hóa tộc người Hmông, Dao trong các chương

trình du lịch tuyến Hà Nội – Sa Pa của các công ty du lịch 35

2.2. Khai thác các giá trị văn hóa tộc người Hmông, Dao trong

hoạt động du lịch của địa phương 40

2.3. Trải nghiệm của khách du lịch về văn hóa tộc người Hmông,

Dao ở địa bàn nghiên cứu 44

Chương 3: Bàn luận về hoạt động du lịch gắn với văn hóa tộc

người Hmông, Dao ở Sa Pa 51

3.1. Những tác động của du lịch đến phát triển kinh tế - xã hội 51

3.2. Hoạt động du lịch gắn với văn hóa tộc người từ góc độ nhà

nghiên cứu và tổ chức du lịch 53

3.3. Du lịch ở Sa Pa trong “cái nhìn” của du khách 60

3.4. Thế ứng xử của cộng đồng Hmông, Dao trong hoạt động du lịch 64

Kết luận 72

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY