Luận văn Ảnh hưởng của thăng giáng nhiệt lên mật độ mức trong hạt nhân

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN . 1

MỤC LỤC . 2

LỜI MỞ ĐẦU . 3

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT . 7

1.1. Hamiltonian kết cặp.7

1.2. Lý thuyết BCS tại nhiệt độ hữu hạn (FTBCS).9

1.2.1. Lý thuyết BCS tại nhiệt độ bằng không .9

1.2.2. Lý thuyết FTBCS .10

1.3. Lý thuyết FTBCS có tính tới ảnh hưởng của các thăng giáng nhiệt (lý thuyết

FTBCS1) .11

1.4. Mật độ mức.13

1.4.1. Mật độ mức tính theo lý thuyết FTBCS.13

1.4.2. Mật độ mức tính theo lý thuyết FTBCS1.16

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TÍNH TOÁN VÀ THẢO LUẬN . 18

2.1. Các số liệu đầu vào cho tính toán .18

2.2. Kết quả tính toán và phân tích .19

2.2.1. Khe năng lượng kết cặp.19

2.2.2. Năng lượng kích thích toàn phần .23

2.2.3. Nhiệt dung riêng.25

2.2.4. Entropy .29

2.2.5. Mật độ mức .32

KẾT LUẬN . 35

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY