Luận văn Ảnh hưởng của tán sắc và biến điệu tần số đối với xung secant hyperbolic trong thông tin quang sợi

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC VIẾT TẮT i

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ BẢNG BIỂU ii

MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG I: PHƯƠNG TRÌNH SÓNG VÀ SỰ LAN TRUYỀN XUNG SÁNG

TRONG SỢI QUANG 4

1.1 Hệ phương trình Maxwell 4

1.2 Các mode sợi 6

1.2.1 Phương trình trị riêng . 6

1.2.2 Điều kiện đơn mode . 8

1.2.3 Các đặc trưng của mode cơ bản . .9

1.3 Phương trình lan truyền xung sáng . 10

1.3.1 Sự lan truyền xung phi tuyến . .11

1.3.2 Các hiệu ứng phi tuyến bậc cao . .16

1.4 Kết luận .20

CHƯƠNG II: LÝ THUYẾT VỀ TÁN SẮC VẬN TỐC NHÓM VÀ TỰ BIẾN

ĐIỆU PHA 22

2.1 Lý thuyết về tán sắc vận tốc nhóm .22

2.1.1 Các chế độ lan truyền khác nhau . .22

2.1.2 Sự mở rộng xung do tán sắc. 24

2.1.2.1 Xung Gauss . .25

2.1.2.2 Xung Gauss có chirp . .27

2.1.2.3 Xung Secant-Hyperboli . .29

2.1.2.4 Xung super Gauss . 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY