Luận văn Ảnh hưởng của nhân sinh quan lão - Trang trong thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm

MỤC LỤC



A. DẪN NHẬP.1

1. Lý do chọn đề tài .1

2. Lịch sử vấn đề.2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .5

4. Phương pháp nghiên cứu .6

5. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.7

6. Kết cấu của luận văn.7

B. NỘI DUNG.9

Chương 1. Khái quát về tư tưởng Lão – Trang và tác giả, tác phẩm Nguyễn

Bỉnh Khiêm .9

1.1. Tác giả, tác phẩm Nguyễn Bỉnh Khiêm.9

1.1.1. Tác giả .9

1.1.2. Tác phẩm .12

1.2. Lão Tử và Đạo Đức Kinh, Trang Tử và Nam Hoa Kinh.14

1.2.1. Lão Tử và Đạo Đức Kinh.14

1.2.1.1. Lão Tử.14

1.2.1.2. Đạo Đức Kinh.14

1.2.2. Trang Tử và Nam Hoa Kinh.14

1.2.2.1. Trang Tử .14

1.2.2.2. Nam Hoa Kinh .15

1.3. Hành trình du nhập của tư tưởng Lão - Trang vào Việt Nam .15

1.4. Ảnh hưởng của tư tưởng Lão - Trang trong văn học Việt Nam trước thế kỷ XVI.17

1.4.1. Ảnh hưởng của tư tưởng Lão - Trang trong văn học thế kỷ X - XIV .17

1.4.2. Ảnh hưởng của tư tưởng Lão - Trang trong văn học thế kỷ XV - XVI .23

Chương 2. Những biển hiện nhân sinh quan của Lão - Trang trong thơ Nguyễn

Bỉnh Khiêm .27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY