Luận văn Ảnh hưởng của ga và thời gian nghiền lên phổ hóa tổng trở của lani5

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . . .1

Chương 1 : TỔNG QUAN . . 3

1.1. Vật liệu RT5 .3

1.1.1. Cấu trúc tinh thể của vật liệu RT5 . .3

1.1.2. Vai trò của các nguyên tố thay thế trong hợp kim LaNi5 . . 3

1.1.3. Khả năng hấp thụ và hấp phụ hyđrô của các hợp chất liên kim loại RT5 .5

1.1.4. Động học của quá trình hấp thụ và giải hấp thụ của hyđrô .6

1.1.5. Sự hấp thụ hyđrô trong các hệ điện hoá . 8

1.1.6. Nhiệt động học hấp thụ 9

1.1.7. Tính chất điện hoá của các hợp chất RT5 làm điện cực âm trong pin nạp lại Ni-MH . .10

1.1.7.1. Xác định các tính chất bằng phương pháp đo phóng nạp . 10

1.1.7.2. Các tính chất điện hóa của RT5 . 11

1.1.8. Ảnh hưởng của các nguyên tố thay thế . .13

1.1.9. Sự ảnh hưởng của kích thước hạt . .13

1.2. Pin nạp lại Ni-MH .14

1.2.1. Khái niệm về pin nạp lại Ni-MH . 14

1.2.2. Cơ chế hoạt động của các pin Ni-MH . . .15

Chương 2 : CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16

2.1. Chế tạo mẫu.16

2.1.1. Tạo mẫu bằng phương pháp nóng chảy hồ quang .17

2.1.2. Phương pháp nghiền cơ học 18

2.2. Phân tích cấu trúc bằng phương pháp đo nhiễu xạ tia X .21

2.3. Xác định hình dạng và kích thước hạt bằng kính hiển vi điện tử quét (SEM) .23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY