Luận văn Ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo đối với đạo đức thanh niên ở Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .1

Chương 1. ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO VÀ SỰ DU NHẬP CỦA PHẬT GIÁO

VÀO VIỆT NAM.10

1.1. Một số nội dung cơ bản của đạo đức Phật giáo .10

1.2. Sự du nhập của Phật giáo vào Việt Nam .36

Chương 2. NHỮNG ẢNH HƯỞNG CƠ BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO

ĐỐI VỚI ĐẠO ĐỨC THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY.43

2.1. Khái quát thực trạng đạo đức thanh niên Việt Nam hiện nay.43

2.2. Ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo đến việc định hướng giá trị đạo đức cho

thanh niên .45

2.3. Ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo với việc hình thành niềm tin, lý tưởng, tình

cảm đạo đức cho thanh niên.48

2.4. Ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo với việc điều chỉnh hành vi đạo đức của

thanh niên .54

2.5. Một số khuyến nghị nhằm phát huy những ảnh hưởng tích cực và hạn chế

những ảnh hưởng tiêu cực của đạo đức phật giáo đối với đạo đức thanh niên

hiện nay . 65

KẾT LUẬN .73

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY