Luận văn Ảnh hưởng của chirp tần số và sự tán sắc đối với xung dạng secant - Hyperbole trong hoạt động của laser màu buồng cộng hưởng vòng khóa mode bằng va chạm xung

MỤC LỤC

Lời mở đầu: .1

CHƯƠNG 1: LASER XUNG CỰC NGẮN .3

1.1 Giới thiệu chung về laser xung cực ngắn .3

1.2. Các phương pháp đồng bộ mode tạo xung cực ngắn .5

1.2.1: Phương pháp đồng bộ mode chủ động 7

1.2.2: Phương pháp đồng bộ mode bị động: .8

1.2.3: Phương pháp đồng bộ mode hỗn hợp: . .11

1.2.4: Một số phương pháp khác .12

1.3: Laser màu xung cực ngắn 15

1.3.1: Khái quát về laser màu . 15

1.3.2: Một số tính chất của laser màu . .16

1.3.3: Một số sơ đồ khóa mode tạo xung cực ngắn cho laser màu . 18

CHƯƠNG 2: LASER MÀU TẠO XUNG CỰC NGẮN BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỊ ĐỘNG

2.1: Laser màu CPM .23

2.1.1: Giới thiệu laser màu CPM .24

2.1.2: Đồng bộ mode bị động cho laser màu CPM . .24

2.2: Một số hiệu ứng phi tuyến ảnh hưởng đến xung cực ngắn trong buồng cộng hưởng laser . .25

2.2.1: Sự mở rộng xung do tán sắc vận tốc nhóm GVD . .25

2.2.2: Sự mở rộng xung do sự tự biến điệu pha SPM . .26

2.2.3: Quá trình tạo chirp . 27

2.2.4: Quá trình bù trừ chirp 28

2.3: Kỹ thuật nén xung 29

2.3.1: Nén xung trong buồng cộng hưởng . .32

2.3.2: Nén xung ngoài buồng cộng hưởng . . .34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY