Luận văn Ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến hiệu quả kinh tế cây cà phê tỉnh Đăk Nông

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU.11. Đặt vấn đề.1 2. Mục tiêu nghiên cứu.3 3. Câu hỏi nghiên cứu.3 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.3 5. Phương pháp nghiên cứu.4 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đềtài .4 7. Kết cấu đềtài .4 PHẦN NỘI DUNG .6CHƯƠNG 1: CƠSỞLÝ THUYẾT .61.1/ Khái niệm và đặc điểm của sản xuất nông nghiệp .6 1.1.1) Khái niệm .6 1.1.2) Đặc điểm .6 1.2/ Các lý thuyết liên quan.7 1.2.1) Lý thuyết năng suất theo qui mô .7 1.2.2) Lý thuyết vềtăng trưởng và phát triển nông nghiệp .7 1.2.3) Hiệu quảkinh tế.8 1.2.4) Kiến thức nông nghiệp .9 1.2.5) Năng suất lao động .9 1.2.6) Lý thuyết vềthay đổi công nghệtrong nông nghiệp.9 1.2.7) Lý thuyết vềcác yếu tố đầu vào cơbản trong nông nghiệp.10 1.2.8) Lý thuyết vềgiá sản phẩm, giá trịtổng sản phẩm, lợi nhuận, thu nhập lao động gia đình, tỉsuất lợi nhuận .12 1.2.9) Mô hình lượng hóa .13 1.3/ Các nghiên cứu thực tiễn ởViệt Nam.13 1.4/ Kinh nghiệm trên thếgiới .15 1.5/ Kết luận .16 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CÀ PHÊ TỈNH ĐĂK NÔNGVIỆT NAM VÀ THẾGIỚI.182.1/ Sản xuất cà phê thếgiới .18 2.1.1) Xuất xứcây cà phê .18 2.1.2) Sản xuất và xuất khẩu cà phê trên thếgiới.19 2.1.3) Tình hình tiêu thụcà phê.24 2.2/ Sản xuất cà phê tỉnh Đăk Nông và Việt Nam .24 2.2.1) Tổng quan vềtỉnh Đăk Nông, tình hình phát triển kinh tếxã hội .24 2.2.2) Diện tích, sản lượng cà phê tỉnh Đăk Nông và Việt Nam.26 2.3/ Kết luận .35 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢNGHIÊN CỨU .373.1/ Xaây döïng moâ hình hoài quy . 37 3.2/ Thống kê mô tả.38 3.2.1) Mô tảsốmẫu khảo sát.38 3.2.2) Mô tảcác biến độc lập trong mô hình hồi qui.39 3.2.3) Năng suất cà phê .44 3.3/ Phân tích hiệu quảkinh tếcây cà phê của hộgia đình theo từng địa phương .45 3.4/ Kết quảmô hình hồi qui.47 3.4.1) Đối với thu nhập lao động gia đình.47 3.4.2) Đối với lợi nhuận.48 3.5/ Kết luận .49 CHƯƠNG 4: GỢI Ý CHÍNH SÁCH.504.1/ Cơsởkhoa học của gợi ý chính sách .50 4.2/ Gợi ý chính sách.51 PHẦN KẾT LUẬN.541/ Kết luận vấn đềnghiên cứu.54 2/ Giới hạn của đềtài .55 2.1) Sốlượng mẫu điều tra .55 2.2) Các lĩnh vực nghiên cứu tiếp tục.55

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. Đặt vấn đề.1

2. Mục tiêu nghiên cứu.3

3. Câu hỏi nghiên cứu.3

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.3

5. Phương pháp nghiên cứu.4

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đềtài .4

7. Kết cấu đềtài .4

PHẦN NỘI DUNG .6

CHƯƠNG 1: CƠSỞLÝ THUYẾT .6

1.1/ Khái niệm và đặc điểm của sản xuất nông nghiệp .6

1.1.1) Khái niệm .6

1.1.2) Đặc điểm .6

1.2/ Các lý thuyết liên quan.7

1.2.1) Lý thuyết năng suất theo qui mô .7

1.2.2) Lý thuyết vềtăng trưởng và phát triển nông nghiệp .7

1.2.3) Hiệu quảkinh tế.8

1.2.4) Kiến thức nông nghiệp .9

1.2.5) Năng suất lao động .9

1.2.6) Lý thuyết vềthay đổi công nghệtrong nông nghiệp.9

1.2.7) Lý thuyết vềcác yếu tố đầu vào cơbản trong nông nghiệp.10

1.2.8) Lý thuyết vềgiá sản phẩm, giá trịtổng sản phẩm, lợi nhuận, thu nhập lao

động gia đình, tỉsuất lợi nhuận .12

1.2.9) Mô hình lượng hóa .13

1.3/ Các nghiên cứu thực tiễn ởViệt Nam.13

1.4/ Kinh nghiệm trên thếgiới .15

1.5/ Kết luận .16

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CÀ PHÊ TỈNH ĐĂK NÔNG

VIỆT NAM VÀ THẾGIỚI.18

2.1/ Sản xuất cà phê thếgiới .18

2.1.1) Xuất xứcây cà phê .18

2.1.2) Sản xuất và xuất khẩu cà phê trên thếgiới.19

2.1.3) Tình hình tiêu thụcà phê.24

2.2/ Sản xuất cà phê tỉnh Đăk Nông và Việt Nam .24

2.2.1) Tổng quan vềtỉnh Đăk Nông, tình hình phát triển kinh tếxã hội .24

2.2.2) Diện tích, sản lượng cà phê tỉnh Đăk Nông và Việt Nam.26

2.3/ Kết luận .35

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢNGHIÊN CỨU .37

3.1/ Xaây döïng moâ hình hoài quy . 37

3.2/ Thống kê mô tả.38

3.2.1) Mô tảsốmẫu khảo sát.38

3.2.2) Mô tảcác biến độc lập trong mô hình hồi qui.39

3.2.3) Năng suất cà phê .44

3.3/ Phân tích hiệu quảkinh tếcây cà phê của hộgia đình theo từng địa phương .45

3.4/ Kết quảmô hình hồi qui.47

3.4.1) Đối với thu nhập lao động gia đình.47

3.4.2) Đối với lợi nhuận.48

3.5/ Kết luận .49

CHƯƠNG 4: GỢI Ý CHÍNH SÁCH.50

4.1/ Cơsởkhoa học của gợi ý chính sách .50

4.2/ Gợi ý chính sách.51

PHẦN KẾT LUẬN.54

1/ Kết luận vấn đềnghiên cứu.54

2/ Giới hạn của đềtài .55

2.1) Sốlượng mẫu điều tra .55

2.2) Các lĩnh vực nghiên cứu tiếp tục.55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY