Luận văn Ðánh giá các giống bố mẹ và con lai phục vụ công tác chọn tạo giống chè chất lượng cao tại Việt Nam

đánh giá 58 mẫu giống chè và các con lai F1: về các chỉ tiêu hình

thái gồm 28 tính trạng và các chỉ tiêu nông, sinh học. Phương pháp theo

dõi sử dụng quy phạm khảo nghiệm DUS về tính khác biệt, tính ñồng

nhất, tính ổn ñịnh ñối với giống chè và phương pháp quan trắc ñồng ruộng

ñối với cây chè của Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi

phía Bắc.

Nghiên cứu các quần thể lai, ước lượng hiệu quả chọn lọc tính

trạng.

đánh giá mức biến ñộng kiểu gen của quần thể F1 và hiệu quả chọn

lọc của quần thể con lai về các chỉ tiêu: hình thái lá, búp, cấu trúc cây, sản

lượng của quần thể con lai. Phương pháp theo dõi: theo phương pháp quan

trắc ñồng ruộng trong nghiên cứu ñối với cây chè của Viện Khoa học kỹ

thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY