Luận văn Ðánh giá các giống bố mẹ và con lai phục vụ công tác chọn tạo giống chè chất lượng cao ở Việt Nam

Lời cam ñoan i

Lời cảm ơn ii

Mục lục iii

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt vi

Danh mục các bảng vii

Danh mục hình x

MỞ ðẦU 1

1 Tính cấp thiết của ñề tài 1

2 Mục tiêu nghiên cứu 4

3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 4

4 Những ñóng góp mới của luận án 4

5 ðối tượng, phạm vi và thời gian nghiên cứu 5

6 Thời gian nghiên cứu 5

Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 6

1.1. Nguồn gốc, phân loại và sự phân bố của cây chè 6

1.1.1 Nguồn gốc 6

1.1.2 Phân loại cây chè 7

1.1.3 Sự phân bố của cây chè 10

1.2. Những nghiên cứu về chè trên thế giới và trong nước 11

1.2.1 Nghiên cứu về chè trên thế giới. 11

1.2.2 Nghiên cứu về chè ở Việt Nam 27

1.3 Những nhận ñịnh tổng quát về tình hình nghiên cứu chè trong và

ngoài nước có liên quan ñến ñề tài 38

Chương 2 VẬT LIỆU - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40

2.1 Vật liệu nghiên cứu 40

2.2 Nội dung nghiên cứu 41

2.3 Phương pháp nghiên cứu 41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY