Luận án Xuân Diệu - Từ quan niệm nghệ thuật đến sáng tạo thơ

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 1

1. Lý do chọn đề tài . 1

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu . 3

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu. 3

4. Phương pháp nghiên cứu. 3

5. Đóng góp của luận án . 4

6. Cấu trúc của luận án . 5

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 6

1.1. Đánh giá chung về thơ Xuân Diệu. 6

1.2. Về quan niệm nghệ thuật của Xuân Diệu . 17

1.3. Về những sáng tạo nội dung và nghệ thuật trong thơ Xuân Diệu. 22

1.4. Về sự chi phối từ quan niệm nghệ thuật đến sáng tạo thơ của Xuân Diệu. 25

Tiểu kết . 30

CHƯƠNG 2. QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT CỦA XUÂN DIỆU . 31

2.1. Quan niệm về thơ . 33

2.1.1. Bản chất của thơ . 33

2.1.2. Thơ và cuộc sống . 36

2.2. Quan niệm về nhà thơ. 42

2.3. Quan niệm về sáng tạo thơ . 49

Tiểu kết . 57

CHƯƠNG 3. TỪ QUAN NIỆM ĐẾN NHỮNG CẤP ĐỘ SÁNG TẠO

CÁI TÔI TRONG THƠ XUÂN DIỆU. 58

3.1. Cái tôi lãng mạn. 59

3.1.1. Cái tôi đậm hương sắc thiên nhiên . 59

3.1.2. Cái tôi yêu đương say đắm . 67

3.2. Cái tôi gắn với thời đại và trách nhiệm công dân. 72

3.2.1. Cái tôi gắn với đời . 72

3.2.2. Cái tôi gắn với cách mạng . 76

3.2.3. Cái tôi ý thức, trách nhiệm . 81

3.3. Cái tôi chân thật. 87

Tiểu kết . 95CHƯƠNG 4. TỪ QUAN NIỆM ĐẾN NHỮNG SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT

TRONG THƠ XUÂN DIỆU . 96

4.1. Sáng tạo ngôn ngữ thơ. 96

4.1.1. Hệ từ ngữ hiện đại . 97

4.1.2. Hệ từ ngữ truyền thống . 99

4.1.3. Hệ từ ngữ kết tinh truyền thống và hiện đại . 101

4.2. Sáng tạo tứ thơ. 104

4.2.1. Tứ thơ hình thành từ cuộc sống . 105

4.2.2. Tứ thơ hình thành từ tư duy nghệ thuật của nhà thơ . 108

4.3. Sáng tạo câu thơ . 113

4.3.1. Câu thơ vắt dòng. 114

4.3.2. Câu thơ kết bài. 118

4.3.3. Các kiểu câu thơ . 121

4.4. Cải biến thể thơ. 129

4.4.1. Từ hình thức thơ nước ngoài . 131

4.4.2. Từ hình thức thơ dân tộc. 133

4.5. Sáng tạo nhịp điệu thơ . 139

Tiểu kết . 147

KẾT LUẬN. 148

DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN

ĐẾN LUẬN ÁN . 151

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 152

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY