Luận án Văn học Việt Nam tiếp nhận văn học xô viết

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN.3

MỤC LỤC.4

MỞ ĐẦU .6

01. Sự cần thiết của đề tài và mục đích nghiên cứu. 6

0.2 - Phạm vi đề tài và đối tượng nghiên cứu. 7

0.3 - Lịch sử vấn đề . 12

0.4 - Phương pháp nghiên cứu. 15

0.5 - Những đóng góp mới của luận án . 16

0.6 - Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án. 16

Chương 1: VĂN HỌC XÔ VIẾT VỚI CÔNG CHÚNG VIỆT NAM.18

1.1- Con đường cách mạng XHCN ở Việt Nam và sự tiếp nhận nền văn học Xô viết

. 18

1.2. Quá trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Liên Xô . 23

1.3 - Độc giả Việt Nam đối với văn học Xô viết. 33

1.3.1 – Một lớp đọc giả mới. 33

1.3.2- Một lớp độc giả của thời kỳ chiến tranh kéo dài. 42

1.4 - Văn học Xô viết trong bức tranh dịch thuật ở Việt Nam . 43

1.4.1 - Bức tranh dịch thuật: những con số biết nói. 43

1.4.2 - Bức tranh dịch thuật: những bước đi của đời sống chính trị - xã hội, sự vận

động của nhu cầu thị hiếu . 50

Chương 2: VĂN HỌC VIỆT NAM TIẾP NHẬN VĂN HỌC XÔ VIẾT TRÊN

BÌNH DIỆN MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ LÝ LUẬN VĂN HỌC .57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY