Luận án Văn học phật giáo thời lý - Trần:diện mạo và đặc điểm

LỜI CAM ĐOAN.3

MỤC LỤC.4

MỞ ĐẦU .7

1. Tính cấp thiết của đề tài. 7

2. Lịch sử vấn đề. . 7

3. Đối tượng, nhiệm vụ và phạm vi khảo sát, nghiên cứu. 17

3.1. Đối tượng, nhiệm vụ của đề tài . 17

3.2. Phạm vi khảo sát, nghiên cứu. . 17

4. Phương pháp nghiên cứu. . 18

5. Đóng góp mới của luận văn . 19

6. Cấu trúc của luận án. . 20

Chương 1: VĂN HỌC PHẬT GIÁO LÝ – TRẦN TRONG BỐI CẢNH

THỜI ĐẠI LÝ – TRẦN, VĂN HỌC LÝ – TRẦN VÀ PHẬT GIÁO LÝ –

TRẦN .21

1.1. Văn học Phật giáo ở Giao Châu (trước thời Lý Trần). 21

1.1.1. Khái niệm về Phật giáo Việt Nam trước thời Lý – Trần. 21

1.1.2. Vài nét về điển trình và đặc điểm của văn học Phật giáo ở Giao Châu (trước

thời Lý – Trần) . 26

1.2. Thời đại Lý – Trần và văn học Lý – Trần. 37

1.2.1. Đặc trưng thời đại Lý – Trần. . 37

1.2.2. Đặc điểm văn học Lý – Trần. 42

1.3. Phật giáo thời Lý – Trần. 49

1.3.1. Khái lược về Phật giáo Việt Nam thời Lý – Trần. 49

1.3.2. Phật giáo Lý – Trần trong mối quan hệ với Phật giáo Ấn Độ, Phật giáo

Trung Quốc và tín ngưỡng dân gian bản địa. 51

1.3.3. Phật học – Thiền học Lý – Trần với bản sắc dân tộc. 54

Chương 2: DIỆN MẠO VĂN HỌC PHẬT GIÁO LÝ – TRẦN.63

2.1. Về lực lượng sáng tác. . 64

2.1.1. Các tác giả Thiền sư. 65

2.1.2. Các tác giả là vua chúa, quý tộc. 65

2.1.3. Các tác giả là Nho sĩ – quan lại. 66

2.2. Về hệ thống thể loại văn học. 67

2.2.2. Từ khúc . 71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY