Luận án Vận dụng quan niệm thẩm mĩ và tri thức dân gian trong việc làm đẹp và chăm sóc sức khỏe phụ nữ hiện nay

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.iv

DANH MỤC BẢNG, HỘP.v

MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG 1 LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ, LÝ THUYẾT VẬN DỤNG VÀ

TỔNG QUAN VỀ BẮC BỘ, CHÂU THỔ BẮC BỘ .11

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .11

1.2. Lý thuyết vận dụng và khái niệm.14

1.3. Tổng quan về Bắc Bộ và châu thổ Bắc Bộ .34

CHƯƠNG 2 TRI THỨC DÂN GIAN TRONG CHĂM SÓC SẮC ĐẸP CỦA NGƯỜI

PHỤ NỮ VÙNG BẮC BỘ HIỆN NAY .50

2.1. Những quan niệm về vẻ đẹp của người phụ nữ .50

2.2. Thực tế làm đẹp của phụ nữ Việt Nam hiện nay .62

2.3. Tri thức dân gian trong việc làm đẹp cho phụ nữ hiện nay .79

CHƯƠNG 3: TRI THỨC DÂN GIAN TRONG CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA

NGƯỜI PHỤ NỮ VÙNG BẮC BỘ HIỆN NAY .93

3.1. Quan niệm dân gian về sức khỏe của phụ nữ và việc chữa bệnh .93

3.2. Thực tế chăm sóc sức khỏe hiện nay ở phụ nữ Việt Nam .95

3.3. Tri thức dân gian trong việc chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ hiện nay.100

CHƯƠNG 4: NHỮNG VẤN ĐỀ BÀN LUẬN.117

4.1. Mối quan hệ giữa sắc đẹp và sức khỏe .117

4.2. Sự khác nhau giữa tác giả dân gian và tác giả của dòng văn học viết trong quan niệm

về vẻ đẹp của người phụ nữ.121

4.3. Sức mạnh, giá trị và những số phận nổi chìm của những người phụ nữ đẹp thời trước.125

4.4. Sự mở rộng trong cách nhìn nhận và điều kiện xã hội tiến bộ của khoa học, kỹ thuật,

bảo vệ, cổ súy cho cái đẹp của người phụ nữ .131

4.5. Đánh giá tri thức dân gian trong việc làm đẹp và chăm sóc sức khỏe của phụ nữ.138

KẾT LUẬN.147

DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN.151

TÀI LIỆU THAM KHẢO.152

PHỤ LỤC.164

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY