Luận án Ứng dụng mạng rron xây dựng thuật toán tự dộng phát triển các trang web đánh cắp thông tin trên mạng

Luận án đề xuất được các đặc trưng mới để nhận dạng trang web phishing hiệu quả,

đồng thời xây dựng các thuật toán tổng quan tiền xử lý giá trị cho các đặc trưng.

2. Thiết kế các thuật toán cho 3 phương pháp nhận dạng phishing đó là phương pháp

nhận dạng sử dụng heuristic, phương pháp nhận dạng sử dụng lý thuyết mờ và phương

pháp nhận dạng sử dụng mạng nơron. Cả 3 phương pháp này mang lại hiệu quả tốt và

làm tiền đề để xây dựng các mô hình nơron mờ.

3. Luận án đề xuất bộ điều khiển sử dụng mô hình nơron mờ 4 lớp không dựa vào tập

luật với nhiều cách sử dụng hàm liên thuộc khác nhau. Trong mô hình này, phần đầu là

khối mô hình mờ và phần sau là khối mạng nơron 3 lớp, ngõ vào của mạng nơron này

là các giá trị mờ được tính thông qua khối mô hình mờ, kết quả xuất của mạng nơron

chính là kết quả của mô hình này dùng để nhận dạng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY