Luận án Ứng dụng mạng nơron nhân tạo trong xử lý cấp 2 tin tức ra đa

Đã nghiên cứu thuật toán tạo ra bộ dữ liệu đầu vào với sự lựa chọn

đúng đắn, hợp lý các thông số tùy biến áp dụng cho các công thức

toán học trên cơ sở tham chiếu đúng đắn các tính năng chiến kỹ thuật

của đài ra đa. Các tham số động học của mục tiêu cũng phù hợp với

thực tế các loại mục tiêu bay hiện tại. Bộ dữ liệu này cũng có thể

dùng để mô phỏng cho các thuật toán xử lý cấp 2 khác cần khảo sát

trong thực tế.

3. Trên cơ sở thuật toán và chƣơng trình mô phỏng, có thể chuyển

sang ngôn ngữ lập trình phần cứng VHDL (Very High Speed

Intergrated Circuit - Hardware Description Language) để lập trình

cho các vi mạch FPGA (Field Programmable Gate Array) tạo thành

thiết bị lọc bám quỹ đạo ứng dụng mạng nơron Trong điều kiện

không tác chiến (thời bình) nhƣ hiện nay ở nƣớc ta, việc một đài ra

đa bám sát đồng thời 20 mục tiêu cùng lúc cũng ít xảy ra trừ các đài

đặt gần các sân bay hàng không dân dụng. Vì vậy kết quả của luận án

có thể áp dụng trên các đài ra đa độc lập là rất khả thi và hợp lý

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY