Luận án Tình hình song ngữ Khmer - Việt tại đồng bằng sông Cửu Long – Một số vấn đề lý thuyết và thực tiễn

Hai hội thảo lớn về giáo dục tiếng Khmer từ trƣớc đến nay là: “Hội thảo

quốc gia củng cố và phát triển giáo dục vùng dân tộc Khmer” (15, 16 và

17/10/1992) tại Trà Vinh và Hội thảo “Phát triển vùng đồng bào dân tộc Khmer

Nam Bộ” do Trƣờng ĐHKHXH và NV (Đại học Quốc gia TP HCM) tổ chức năm

2003, trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu cấp Đại học quốc gia do PGS.TS Đinh Lê

Thƣ làm chủ nhiệm.

4.2.1 Một số kiểu loại giáo dục song ngữ

Việc phân loại các kiểu loại giáo dục song ngữ có ý nghĩa quan trọng và trên

3 khuynh hƣớng là giáo dục song ngữ chuyển đổi, giáo dục song ngữ duy trì và giáo

dục song ngữ hoàn thiện. Trên cơ sở đó, Baker C. phân chia 10 loại hình giáo dục

song ngữ khác nhau.

4.2.2 Tình hình giáo dục song ngữ KV hiện nay

4.2.2.1 Giáo dục song ngữ KV hiện nay ở ĐBSCL

Nghiên cứu chuyên sâu do Đinh Lê Thƣ chủ biên năm 2005 (Vấn đề giáo

dục vùng đồng bào Khmer đồng bằng sông Cửu Long) cho chúng ta một cái nhìn

toàn cảnh về việc giảng dạy tiếng Khmer hiện nay tại ĐBSCL

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY