Luận án Thuế với phắt triển kinh tế - Xã hội ở tỉnh Vĩnh phúc trong hội nhập quốc tế

Đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành liên quan trong công

tác thuế nhằm tăng thu cho ngân sách nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc nuôi

dưỡng nguồn thu.

- Xây dựng, ban hanh và chỉ đạo thực hiện các cơ chế, chính sách ưu

đãi động viên về thuế, với cơ cấu thuế suất không quá cao, không quá

phức tạp và không quá khả năng đóng góp của các DN và người nộp thuế.

- Tiếp tục lãnh đạo và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả

chương trình hành động số 67-CTr/TU ngày 20-2-2014 của Tỉnh ủy Vĩnh

Phúc về hội nhập quốc tế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY