Luận án Thực trạng quản lý hoạt động phụ đạo học sinh yếu các trường THCS Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

MỞ ĐẦU .1

1. Lý do chọn đề tài .1

2. Mục đích nghiên cứu .3

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu.3

4. Giả thuyết nghiên cứu .3

5. Nhiệm vụ nghiên cứu .3

6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu .4

7. Phương pháp nghiên cứu.4

8. Cấu trúc luận văn.5

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHỤ ĐẠO HỌC

SINH YẾU Ở CÁC TRƯỜNG THCS.7

1.1. Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề .7

1.2. Giáo dục THCS trong hệ thống giáo dục quốc dân.9

1.2.1. Giáo dục THCS trong xu thế hiện nay .9

1.2.2. Vị trí, mục tiêu của giáo dục THCS .11

1.3. Hoạt động phụ đạo HS yếu ở trường THCS .12

1.3.1. Các khái niệm cơ bản.12

1.3.2. Mục tiêu, nguyên tắc của hoạt động phụ đạo HS yếu .14

1.3.3. Nội dung - hình thức tổ chức hoạt động phụ đạo HS yếu ở trường

THCS .17

1.4. Quản lý hoạt động phụ đạo học sinh yếu ở trường THCS .19

1.4.1. Một số khái niệm .19

1.4.2. Chức năng quản lý của Hiệu trưởng các trường THCS.25

1.4.3.Nội dung công tác quản lý hoạt động phụ đạo HS yếu ở trường THCS .30Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHỤ ĐẠO

HỌC SINH YẾU Ở CÁC TRƯỜNG THCS QUẬN 3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ

MINH.44

2.1. Khái quát về địa lý-kinh tế-văn hóa-xã hội, tình hình giáo dục Quận 3, TP.Hồ

Chí Minh.44

2.1.1. Khái quát về địa lý-kinh tế - văn hóa- xã hội Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.44

2.1.2. Khái quát tình hình giáo dục Quận 3.45

2.1.3. Tình hình đội ngũ CBQL - GV các trường THCS Quận 3.48

2.1.4. Kết quả hạnh kiểm và học tập của HS các trường THCS .49

2.2. Thực trạng hoạt động phụ đạo HS yếu ở các trường THCS Quận 3.51

2.2.1. Thực trạng nhận thức về hoạt động phụ đạo HS yếu .51

2.2.2. Thực trạng thực hiện hoạt động phụ đạo HS yếu .56

2.3. Thực trạng công tác quản lý hoạt động phụ đạo HS yếu các trường THCS .71

2.3.1. Thực trạng quản lý hoạt động phụ đạo HS yếu .71

2.3.2. Thực trạng quản lý các lực lượng tham gia hoạt động phụ đạo .74

2.3.3. Thực trạng quản lý việc kiểm tra, đánh giá hoạt động phụ đạo .76

2.3.4. Thực trạng quản lý điều kiện CSVC, phương tiện phục vụ hỗ trợ cho

hoạt động phụ đạo HS yếu.77

2.3.5. Đánh giá của CBQL về mức độ tác động của một số yếu tố đối với thực

trạng quản lý hoạt động phụ đạo HS yếu ở trường.79

2.4. Nhận xét thực trạng quản lý hoạt động phụ đạo HS yếu.82

2.4.1. Ưu điểm .82

2.4.2. Hạn chế .83

2.4.3. Nguyên nhân.83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY