Luận án Thị trường nhà đất trên địa bàn Hà Nội

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ THỊ TRƯỜNGNHÀ ĐẤT7

1.1. Tài liệu chuyên khảo và tham khảo 7

1.2. Luận án tiến sĩ 13

1.3. Tạp chí khoa học 16

1.4. Đánh giá về ý nghĩa và giá trị của các tài liệu tham khảo 20

Chương 2: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THỊ TRƯỜNG NHÀ ĐẤT 23

2.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thị trường nhà đất 23

2.2. Các yếu tố cấu thành và ảnh hưởng tới thị trường nhà đất 28

2.3. Kinh nghiệm quốc tế và trong nước về phát triển thị trường nhà đất và

bài học cho Thủ đô Hà Nội65

Chương 3: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG NHÀ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 78

3.1. Quá trình hình thành và phát triển thị trường nhà đất trên địa bàn Hà Nội 78

3.2. Thực trạng các nhân tố cấu thành thị trường nhà đất trên địa bàn Hà Nội 81

3.3. Đánh giá chung về sự phát triển thị trường nhà đất trên địa bàn Hà Nội 107

Chương 4: QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT

TRIỂN THỊ TRƯỜNG NHÀ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘIĐẾN NĂM 2030117

4.1. Quan điểm, phương hướng, mục tiêu phát triển thị trường nhà đất trên

địa bàn Hà Nội đến năm 2030117

4.2. Các giải pháp phát triển thị trường nhà đất trên địa bàn Hà Nội 127

KẾT LUẬN 148

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN

QUAN ĐẾN LUẬN ÁN149

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 150

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY