Luận án Sự tham gia của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch miền núi: nghiên cúu điển hình tại Sa Pa, Lào Cai

(Bản scan)

Từ kết quả nghiên cứu cho thấy rõ ràng nhận thức về tác động của du lịch là thực sự quan trọng đối với quyết định tham gia vào các hoạt động du lịch cua CĐĐP. Do đó, các nhà quy hoạch, các dự án du lịch nên tập trung vào việc nâng cao nhận thức về những tác động cùa du lịch đến kinh tế, văn hóa-xã hội, và mòi trường cho CĐĐP. Việc này đạt được thòng qua giáo dục, tuyên truyền. Cụ thề:

-Phương tiện: phát thanh chương trình du lịch trong các buổi phát thanh cua đài truyền thanh xà

-Thời lượng phát thanh: 15 phút/ buổi

-Thời điềm phát thanh: các buổi sáng và buổi tối trong ngày

-Ngôn ngừ sứ dụng: tiếng Kinh/ ngôn ngừ của dân tộc sử dụng tại địa phương.

-Nội dung :

+ Lợi ích của du lịch (đặc biệt các lợi ích về nàng cao đời sống, phát triên hoạt động vàn hóa-thương mại như đà chi ra trong kết quá nghiên cứu)

+ Tinh hình hoạt động du lịch trong tháng cua địa phương

+ Biêu dương các cá nhân, hộ gia đinh làm du lịch tiêu biểu

+ Hoạt động du lịch cua địa phương thời gian tới

+ Các quy định về hành vi. ứng xử trong du lịch

+ Phô biến kiến thức kinh doanh du lịch, kỳ năng và thái độ phục vụ khách du lịch,.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY