Luận án Sự chuyển biến của một số tác giả thơ mới trong thơ ca cách mạng

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 3

MỤC LỤC . 4

MỞ ĐẦU. 5

1. Tính cần thiết và mục đích, ý nghĩa của đề tài: .5

2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi tư liệu:.5

3. Lịch sử vấn đề: .7

4. Phương pháp nghiên cứu:.22

5. Đóng góp của luận án:.23

6. Cấu trúc của luận án:.23

CHƯƠNG 1: SỰ CHUYỂN BIẾN VỀ QUAN NIỆM SÁNG TÁC. 24

1.1. Quan niệm sáng tác của các nhà thơ mới trước năm 1945: .24

1.2. Quan niệm sáng tác của các nhà thơ mới trong thơ ca cách mạng Việt Nam từ

sau 1945: .30

CHƯƠNG 2: SỰ CHUYỂN BIẾN VỀ CẢM HỨNG SÁNG TÁC . 43

2.1. Quan niệm về cảm hứng: .43

2.2. Sự chuyển biến về cảm hứng sáng tác trong thơ các nhà thơ mới từ sau 1945:.44

2.2.1. Sự chuyển biến từ cảm hứng về cái tôi cá nhân đến cảm hứng công dân: .44

2.2.2. Sự chuyển biến cảm hứng từ tình yêu riêng tư đến cảm hứng về tình yêu gắn với

cộng đồng dân tộc:.68

CHƯƠNG 3. SỰ CHUYỂN BIẾN VỀ GIỌNG ĐIỆU, HÌNH ẢNH VÀ NGÔN

NGỮ THƠ . 81

3.1. Sự chuyển biến về giọng điệu: .81

3.1.1. Quan niệm về giọng điệu:.81

3.1.2. Sự chuyển biến giọng điệu trong thơ các tác giả:.82

3.2. Sự chuyển biến về hình ảnh thơ:.93

3.2.1. Quan niệm về hình ảnh thơ:.93

3.2.2. Sự chuyển biến về hình ảnh thơ trong thơ các tác giả:.95

3.3. Sự chuyển biến về phương diện ngôn ngữ: .106

3.3.1.Quan niệm về ngôn ngữ văn học, ngôn ngữ thơ ca: .106

3.3.2. Sự chuyển biến về ngôn ngữ thơ trong thơ các nhà thơ mới:.108

KẾT LUẬN . 134

TƯ LIỆU THAM KHẢO. 139

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY