Luận án Quản lý theo kết quả trong thực thi chính sách công ở Việt Nam

Với mục đích chứng minh lợi ích và tính thực tiễn của quản lý theo kết

quả trong khu vực công, Luận án đã nghiên cứu thực tiễn quản lý theo kết quả ở

một số quốc gia thuộc OECD – những quốc gia đi tiên phong và có nhiều kinh

nghiệm trong việc áp dụng hệ thống quản lý theo kết quả vào khu vực công trên

thế giới, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho việc áp dụng hệ thống quản

lý theo kết quả vào thực thi chính sách công ở Việt Nam.

5. Trên cơ sở những tiền đề lý luận về quản lý thực thi chính sách công theo

kết quả, tác giả phân tích thực trạng quản lý thực thi chính sách công ở Việt Nam

từ 2006 đến 2013 trên các phương diện như: quản lý văn bản thực thi chính sách

công; quản lý chương trình, dự án thực thi chính sách công. Qua đó, tác giả đưa ra

đánh giá về những kết quả đạt được và hạn chế trong quản lý thực thi chính sách

công ở Việt Nam thời gian qua; đồng thời, tác giả cũng xác định nguyên nhân của

những kết quả đạt được và của những hạn chế trong quản lý thực thi chính sách

công ở nước ta.

6. Trên cơ sở phân tích những đòi hỏi của bản thân quá trình thực thi chính

sách công và các yêu cầu của quản lý nhà nước, tác giả khẳng định việc áp dụng

quản lý thực thi chính sách công theo kết quả ở Việt Nam là cần thiết. Đồng thời,

tác giả cũng chứng minh rằng Việt Nam đã có những tiền đề nhất định để sẵn sàng

áp dụng quản lý thực thi chính sách công theo kết quả trong thời gian tới.

7. Trên cơ sở đối chiếu với các yêu cầu của quản lý thực thi chính sách

công theo kết quả, tác giả xác định những nội dung quản lý cần bổ sung và hoàn

thiện để áp dụng quản lý thực thi chính sách công theo kết quả ở nước ta trong

thời gian tới. Theo tác giả, quản lý thực thi chính sách công ở nước ta bước đầu đã

hình thành tư duy quản lý theo kết quả, phù hợp với xu thế của nhiều nước trên

thế giới. Tuy nhiên, quản lý thực thi chính sách công theo kết quả ở nước ta còn

những điểm cần bổ sung và hoàn thiện trong thời gian tới như: hoàn thiện khung

pháp lý cho quản lý thực thi chính sách công theo kết quả; có khung quản lý thực

thi chính sách công theo kết quả; có một cơ quan chịu trách nhiệm về áp dụng

quản lý theo kết quả; có một bộ tài liệu hướng dẫn thực hành quản lý thực thi

chính sách công theo kết quả; xây dựng được đội ngũ nhân sự trong các cơ quan

quản lý thực thi chính sách công đủ năng lực để đáp ứng yêu cầu của quản lý thực

thi chính sách công theo kết quả; hình thành được văn hóa quản lý theo kết quả

trong cơ quan hành chính nhà nước; các nguyên tắc quản lý thực thi chính sách

công theo kết quả được thể chế hóa và quán triệt thực hiện tốt.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY