Luận án Phát triển du lịch sinh thái huyện đảo Phú quốc tỉnh Kiên Giang

LỜI CAM ĐOAN . 1

LỜI CẢM ƠN . 2

MỤC LỤC . 3

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN. 6

MỞ ĐẦU. 8

1. Tính cấp thiết của đề tài.8

2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài.9

3. Giới hạn nghiên cứu của đề tài.9

4. Lịch sử nghiên cứu đề tài .10

5. Quan điểm nghiên cứu .12

6. Phương pháp nghiên cứu .13

7. Những đóng góp chính của đề tài.15

8. Cấu trúc của luận văn .15

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DU LỊCH SINH THÁI. 16

1.1. Một số vấn đề về du lịch sinh thái .16

1.1.1. Khái niệm DLST .16

1.1.2. Vai trò DLST.19

1.1.3. Các đặc trưng của DLST.21

1.1.4. Các nguyên tắc của DLST.22

1.1.5. Những yêu cầu của DLST.24

1.2. Tài nguyên du lịch sinh thái.26

1.2.1. Khái niệm tài nguyên du lịch sinh thái (TNDLST).26

1.2.2. Đặc điểm TNDLST .28

1.2.3. Phân loại TNDLST.29

1.3. Thực tiễn phát triển du lịch sinh thái trên thế giới .30

1.3.1. Du lịch sinh thái ở Nhật Bản.30

1.3.2. Du lịch sinh thái ở Lào .33

1.3.3. Du lịch sinh thái ở Vườn quốc gia Galapagos (Ecuador) .34

1.4. Phát triển du lịch sinh thái ở Việt Nam.36

CHƯƠNG 2: TIỀM NĂNG VÀ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH

THÁI PHÚ QUỐC . 39

2.1. Khái quát về huyện đảo Phú Quốc .39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY