Luận án Nhượng quyền thương mại Co.op Mart

Tiền thân của Liên hiệp Hợp Tác Xã Thương Mại Thành Phố Hồ Chí Minh là Ban quản lý Hợp Tác Xã mua bán tiêu thụ Thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu là làm chức năng quản lý Nhà nước. Quan hệ với300 Hợp Tác Xã mua bántiêu thụ cấp phường, xã và 18 công ty, Hợp Tác Xãcấp Quận, Huyện là theo ngành dọc, cấp dưới bắt buộc phải báo cáo tình hình kinh doanh và tài chính cho cấp trên.Cấp cơ sở là thành viên của cấp quận, huyệnvà cấp quận, huyện là thành viên của cấp thành phố. Ban quản lý Thành phố quản lý xuyên suốt, bao gồm chỉ đạo về nội dung hoạt động, về nhân sự, các chính sách chủ trương. Quản lý ở đây được hiểu là nhằm hỗ trợ và hướng dẫn nghiệp vụ cho các Hợp Tác Xã cấp dưới. Thông qua các báo cáo, Ban quản lý biết được Hợp Tác Xã nào yếu kém để có biện pháp giúp đỡ thích hợp. Khi các Hợp Tác Xã cấp dưới sai phạm trong kinhdoanh thì Hợp TácXã cấp trên không có quyền xử lý mà chỉ có quyền kiến nghị Ủy ban nhân dâncác cấp xử lý. Năm 1988 – 1989 khi Nhà nước xóa bỏ bao cấp, chuyển sang cơ chế thị trường, các nguồn hàng cung cấp cho Hợp Tác Xã không còn, lãi suất tín dụng tăng gấp 10 lầnkhiến cho nhiều Hợp Tác Xã phải phá sản, phong trào Hợp Tác Xã lúc bấy giờ đứng trước một thử thách lớn.

Tiền thân của Liên hiệp Hợp Tác Xã Thương Mại Thành Phố Hồ Chí Minh là Ban

quản lý Hợp Tác Xã mua bán tiêu thụ Thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu là làm chức

năng quản lý Nhà nước. Quan hệ với300 Hợp Tác Xã mua bántiêu thụ cấp phường,

xã và 18 công ty, Hợp Tác Xãcấp Quận, Huyện là theo ngành dọc, cấp dưới bắt buộc

phải báo cáo tình hình kinh doanh và tài chính cho cấp trên.Cấp cơ sở là thành viên

của cấp quận, huyệnvà cấp quận, huyện là thành viên của cấp thành phố. Ban quản

lý Thành phố quản lý xuyên suốt, bao gồm chỉ đạo về nội dung hoạt động, về nhân

sự, các chính sách chủ trương. Quản lý ở đây được hiểu là nhằm hỗ trợ và hướng dẫn

nghiệp vụ cho các Hợp Tác Xã cấp dưới. Thông qua các báo cáo, Ban quản lý biết

được Hợp Tác Xã nào yếu kém để có biện pháp giúp đỡ thích hợp. Khi các Hợp Tác

Xã cấp dưới sai phạm trong kinhdoanh thì Hợp TácXã cấp trên không có quyền xử

lý mà chỉ có quyền kiến nghị Ủy ban nhân dâncác cấp xử lý. Năm 1988 – 1989 khi

Nhà nước xóa bỏ bao cấp, chuyển sang cơ chế thị trường, các nguồn hàng cung cấp

cho Hợp Tác Xã không còn, lãi suất tín dụng tăng gấp 10 lầnkhiến cho nhiều Hợp

Tác Xã phải phá sản, phong trào Hợp Tác Xã lúc bấy giờ đứng trước một thử thách

lớn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY