Luận án Những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền

Cội nguồn của tư tưởng nhà nước pháp quyền là những quan điểm, tư tưởng của các triết gia cổ đại mà vấn đề nổi bật nhất là sự cần thiết phải có một chế độ nhà nước trong đó không chỉ chú trọng đến tính tối cao của pháp luật mà còn quan tâm đến sự hợp lí trong tổ chức quyền lực nhà nước.

Những quan điểm, tư tưởng này đã được bổ sung, hoàn thiện, phát triển mạnh về mặt lí luận và mang tính hệ thống vào thế kỷ XVII, XVIII. Với tính chất tiến bộ của thời kỳ này, việc xây dựng nhà nước pháp quyền mà một trong những giá trị cơ bản là đề cao chủ nghĩa lập hiến, đã trở thành tiêu chí để tập hợp lực lượng trong cách mạng tư sản ở Mĩ và Tây Âu nhằm lật đổ chế độ phong kiến độc đoán, chuyên quyền.

Đến cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, học thuyết nhà nước pháp quyền đã thu hút nhiều nhà lí luận và học giả của các nước phương Tây tham gia như G.K.Herber, P.Laband, H.Ellinec. với hàng loạt các quan điểm: Nhà nước là hình thức pháp quyền đối với toàn bộ đời sống của nhân dân và là pháp nhân tối cao (theo quan điểm của G.K.Herber), hay nhà nước là một tổ chức pháp lí của nhân dân (theo quan điểm của P.Laband).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY