Luận án Nhân sinh quan phật giáo trong "Truyện Kiều" của Nguyễn Du - Giá trị và hạn chế

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 7

1.1. Tình hình nghiên cứu 7

1.2. Một số vấn đề đặt ra qua các công trình nghiên cứu 25

Chương 2: NHÂN SINH QUAN PHẬT GIÁO 28

2.1. Cơ sở hình thành nhân sinh quan Phật giáo 28

2.2. Nội dung nhân sinh quan Phật giáo 39

Chương 3: NHÂN SINH QUAN PHẬT GIÁO TRONG “TRUYỆN KIỀU”

CỦA NGUYỄN DU 59

3.1. Khái lược chung về cuộc đời của Nguyễn Du và “Truyện Kiều” 59

3.2. Nội dung Nhân sinh quan Phật giáo trong “Truyện Kiều” của

Nguyễn Du 71

Chương 4: MỘT SỐ GIÁ TRỊ, HẠN CHẾ VÀ Ý NGHĨA VIỆC NGHIÊN

CỨU NHÂN SINH QUAN PHẬT GIÁO TRONG “TRUYỆN

KIỀU” CỦA NGUYỄN DU 101

4.1. Một số giá trị của nhân sinh quan Phật giáo trong “Truyện Kiều” 101

4.2. Một số hạn chế của nhân sinh quan Phật giáo trong “Truyện

Kiều” của Nguyễn Du 116

4.3. Ý nghĩa việc nghiên cứu nhân sinh quan Phật giáo trong “Truyện

Kiều” của Nguyễn Du 126

KẾT LUẬN 145

DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 149

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 150

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY