Luận án Nguyễn Du và Đỗ Phủ - Những tương đồng và khác biệt về tư tưởng nghệ thuật

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN CỦA TÁC GIẢ LUẬN ÁN.3

MỤC LỤC .4

A. PHẦN MỞ ĐẦU .8

1.LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI.8

2.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU.9

3.LỊCH SỬ VẤN ĐỀ.10

4.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.15

4.1.Phương pháp hệ thống.15

4.2.Phương pháp lịch sử - xã hội.15

4.3.Phương pháp phân tích, đối chiếu .16

4.4.Phương pháp thực chứng và tâm lí.16

5.ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU, PHẠM VI VẤN ĐỀ VÀ KẾT CẤU CỦA LUẬN ÁN .16

5.1.Đối tượng nghiên cứu.16

5.2.Phạm vi vấn đề .16

5.3.Kết câu của luận án.17

5.3.1.Các phần trong luận án.17

5.3.2.Mối quan hệ giữa các chương.17

Chương 1: QUAN NIỆM SÁNG TÁC VÀ CẢM QUAN HIỆN THỰC TRONG TƯ

TƯỞNG NGHỆ THUẬT CỦA NGUYÊN DU VÀ ĐỖ PHỦ .19

1.1.GIỚI THUYẾT KHÁI NIỆM "TƯ TƯỞNG NGHỆ THUẬT" .19

1.2.QUAN NIỆM SÁNG TÁC TRONG TƯ TƯỞNG NGHỆ THUẬT CỦA NGUYỄN DU

VÀ ĐỖ PHỦ .23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY