Luận án Nghiên cứu xây dựng mô hình bơm tưới hợp lý vùng đồng bằng sông Cửu Long

Đã mô phỏng được giới hạn của các thông số đầu vào của mô hình phù hợp

với bối cảnh thực tế của ĐBSCL về điều kiện địa hình, địa chất, mạng lưới sông

kênh, điều kiện kinh tế của người dân và quản lý vận hành hệ thống trạm bơm.

2. Kết quả mô phỏng tìm được điều kiện ràng buộc của các biến trong hàm mục

tiêu phi tuyến đơn mục tiêu, miền xác định của mỗi biến nhận các giá trị theo

từng miền con. Như vậy bài toán có thể được gọi là tối ưu rời rạc.

3. Về kết quả của mô hình

Loại máy bơm tối ưu có công suất động cơ (Nđc ≤ 22KW). Số tổ máy bơm tối

ưu trong một trạm nằm trong khoảng từ 02 đến 04 máy, phổ biến là 03. Kết quả

này phù hợp với thực tế ở ĐBSCL .

Diện tích trạm bơm phụ trách của các vùng nằm trong khoảng từ 276.3ha đến

412.1ha. Như vậy kết quả này phù hợp với thực tế ở ĐBSCL có quy mô tưới

phổ biến từ 50ha đến 500ha.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY