Luận án Nghiên cứu ứng dụng mô hình số để mồ phỏng khí hậu nhiều năm cho khu vục Việt Nam và lân cận

(Bản scan)

Trong những năm gần đây, mội trong những mô hình được áp dụng nhiều là PRECIS, hệ thống mô hình khu vực có thể chạy cho bất kỳ miền nào trên thế giới vả có thể chạy trên máy tính PC. Điều đó tạo điều kiện thuận lơi cho nhiêu nước dang phát triền muốn nghiên cữu về mô phông khi hậu Cõng trinh tiêu biêu của Marengo vcs., (2009) |66| thực hiện mò phòng 30 nầm (1961-1990). độ phân giải 50km. với diêu kiện bicn dược lầy lũ mỏ hình toàn càu HndAM3P cùa Trung tâm Hadley, nước Anh cho khu vực Nam Mỹ. Kết quâ nghiên cữu chi ra ràng mó hlnh PRECIS mô phỏng khá tốt phân bổ không gian của nhiệt dợ cực tri và lượng mưa khi so với sô liệu quan trác. Mô hình có kì nâng mỏ phóng biến trinh nhiệt độ theo múa cho khu vực dông num và trung lãm phía tây của Brazil so với khu vục Ama­zon, dông bắc Brazil và lưu vực La Plata Diều này dược các tác giả li giải là do biến dổi theo mùa ờ đây không chịu ánh hưởng của SSTs và các dao dộng dưới mua.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY