Luận án Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử DNA trong chӑn tạo giống lúa thơm kháng bệnh bạc lá

Kết quả nghiên cứu đã lựa chọn được chỉ thị 4 mồi ESP, IFAP,

INSP vƠ EAP nhận diện gen thѫm fgr có độ chính xác từ 91 – 94%; chỉ

thị Nbp181 nhận diện gen kháng Xa4 với độ chính xác đến 97%; chỉ thị

RG556 nhận diện gen kháng xa5 với độ chính xác đến 76% vƠ chỉ thị

P3 nhận diện gen kháng Xa7 với độ chính xác lƠ 92% giữa gen kháng

tính kháng. Các chỉ thị nƠy được sử dụng trong lai tạo vƠ chọn lọc

giống lúa thѫm, kháng bệnh bạc lá cho các tỉnh phía Bắc.

2) Đánh giá đa dạng di truyền của 51 mẫu giống lúa bao gồm 33

mẫu giống lúa thѫm vƠ 18 mẫu giống lúa mang gen kháng bệnh bạc lá

bằng 31 chỉ thị SSR. Tổng số allele thu được lƠ 81, trung bình 2,6

allele/chỉ thị. Hệ số đa hình (PIC) trung bình được đưa ra lƠ 0,31. 51

mẫu giống lúa được phơn thƠnh 8 nhóm với hệ số tưѫng đồng di truyền

0,63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY