Luận án Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở tp. Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 9

MỤC LỤC . 10

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . 12

DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU. 13

DANH MỤC BẢN ĐỒ . 15

DANH MỤC BIỂU ĐỒ. 15

MỞ ĐẦU. 8

1. Tính cấp thiết của đề tài . 8

2. Mục đích, nhiệm vụ và giới hạn đề tài . 9

3. Lịch sử nghiên cứu tổ chức lãnh thổ công nghiệp. 10

4. Quan điểm và phương pháp nghiên cứu. 15

5. Những đóng góp chính của luận án. 18

6. Cấu trúc luận án. 19

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TỒ CHỨC

LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP. 20

1.1. Cơ sở lí luận . 20

1.1.1. Các khái niệm tổ chức lãnh thổ (tổ chức không gian).20

1.1.2. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp.25

1.1.3. Các lí thuyết liên quan đến tổ chức lãnh thổ công nghiệp.26

1.1.4. Các yêu cầu cơ bản của tổ chức lãnh thổ công nghiệp.32

1.1.5. Hệ thống phân vị tổ chức lãnh thổ công nghiệp .33

1.1.6. Các nhân tố chính ảnh hưởng đến tổ chức lãnh thổ công nghiệp.42

1.1.7. Các chỉ tiêu đánh giá tổ chức lãnh thổ công nghiệp TP. Hồ Chí Minh.45

1.2. Cơ sở thực tiễn. 50

1.2.1. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở một số quốc gia trên thế giới .50

1.2.2. Ở Việt Nam.55

1.3. Hướng tiếp cận nghiên cứu TCLTCN TP. Hồ Chí Minh. 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY